Achtergrond Conferentiecentrum Eindhoven.
De organisaties op het Glorieuxpark zijn ontstaan vanuit de Congregatie van Zusters van Barmhartigheid die in 1845 gesticht is door Stefaan Modest Glorieux (1802-1872). Vader Glorieux was in zijn tijd een sociale voorloper die zich in een periode van schrijnende armoede bekommerde om de allerarmsten. Ook het werk van de zusters richtte zich op het verzorgen, ondersteunen en onderwijzen van de zwakkeren in de samenleving, in Nederland en in Congo. Het Glorieuxpark streeft ernaar deze werken voort te zetten. Voor meer informatie over Glorieuxpark kijkt u op www.glorieuxpark.nl


'Huize de Burgh', ontworpen door de architect Jos Cuypers, werd in 1912 gebouwd voor de familie Smits van Oyen. In 1936 kocht de Congregatie van de Zusters van Barmhartigheid dit landhuis en gebruikten het als nazorgverblijf voor psychiatrische patiënten die terugkeerden in de maatschappij. Door het toenemende aantal patiënten werd het park in 1946 uitgebreid met een klooster, een keuken en de St. Josephkapel. Tot in de jaren tachtig hielden de zusters zich bezig met zorg. Echter, de congregatie vergrijsde en de zusters hebben inmiddels zelf hulp nodig. In 1982 ontstond het eerste kloosterverzorgingshuis op de St. Josephburgh, het huidige Glorieuxpark.

Vanwege een sterke afname van het aantal leden bouwde de congregatie begin jaren negentig een kleinere kapel aan het Kloosterverzorgingshuis. De St. Josephkapel werd vanaf 2000 tien jaar lang verhuurd aan de gemeente Eindhoven, die deze als trouwzaal gebruikte. Na deze periode moest de kapel een zinvolle herbestemming krijgen die de oorspronkelijke opzet en de omvang van het gebouw zou respecteren. Dit is het conferentiecentrum geworden.

De spiritualiteit van vader Glorieux en het geestelijk testament van de Zusters van Barmhartigheid vormen het uitgangspunt voor alle activiteiten die binnen Glorieuxpark ondernomen worden. Het centrum richt zich dan ook met name op doelgroepen die aansluiten bij de uitgangspunten en leefsfeer van Glorieuxpark; de sectoren zorg en welzijn, onderwijs en spiritualiteit en religie en non-profit organisaties met een idieële grondslag. Uiteraard is iedereen - ook buiten onze eerste doelgroep - meer dan welkom bij Conferentiecentrum Eindhoven.