Agenda / Evenementen
Werken in Netwerken
Het programma biedt de deelnemers de kans hun inzicht in de werking van netwerken te verdiepen. Wat zijn het precies?
Bij welk type organisatie past het wel en bij welk type juist niet? Wat gebeurt er als je gaat werken met zelfsturende teams? Welke impact heeft het als de organisatie
zich meer en meer extern orienteert? En, wat betekent het als er
flexibiliteit is in arbeidsrelaties? Wat vraagt het van de deelnemers?
Welke dilemma's brengt het met zich mee?

Donderdag 16 juni 2016
13.00 uur inloop met koffie
13.30 uur start workshop
17.00 uur afsluiting met borrel

Kosten € 85,00 (excl. BTW) per persoon

U kunt zich aanmelden bij:
Harry en Catalina de Weerd, , 040-2838129
Hans Heijnen, , 06-46060999
Jorien Enning, , 06-51843823